نشانی : تهران . خیابان ولیعصر . نرسیده به خیابان جمهوری . نبش بن بست یزدانپناه . پلاک 1156 .ساختمان اداری سینوهه . طبقه سوم .واحد302   کد پستی :    1316767547      
تلفن:     66977183-021         دورنگار :       65829709-021           
تلفن  همراه :       09121226780    
       Email : idehsabz@gmail.com or greenidealmed@hotmail.com